MAAT İNŞAAT; 1985 yılında Mutlukan Metal şirket ünvanı ile tümüyle giydirme cam cephe uygulamalarıyla faaliyetlerine başlamıştır.
Yurtiçi piyasaya giren Avrupa patentli otomasyon ürünlerinin Türkiye piyasasında kullanılmak üzere adaptasyon sağlanarak faaliyet sahası genişletilmiştir.

2005 yılında İnşaat sektöründe ki global gelişmeler gözlemlenerek faaliyet sahasının genişletilmesi kararlaştırılmış, inşaat sektörüne girilmiş ve aynı yıl şirket ünvanı MAAT İNŞAAT olarak güncellenmiştir.

İlgili tarihten bugüne aynı ünvan altında proje bazında yüklenici olduğumuz çalışmaların yanında çözüm ortağı olarak uygulama yaptığımız çalışmalarla faaliyetlere devam edilmiştir.

MAAT İNŞAAT; metal uygulama alanında ağırlıklı olarak giydirme cephe, çelik konstrüksüyon ve hareketli sistemlerin inşaasında üretim faaliyetleri gösteren, hedefi; Türkiye ve Uluslararası inşaat sektörlerinde uzmanı olduğu cephe giydirme sistemleri ve çelik yapı projelerinde tecrübesini, bilgi birikimini, yaratıcılığını ve sistematik çözüm odaklılığını en etkin şekilde kullanarak işveren ve nihai kullanıcıların ihtiyaçlarını, teknik ve maliyet açısından en yüksek seviyede karşılayan, saygın, güvenilir ve mükemmeliyetçi, sektöründe insana ve doğaya saygılı, çağdaş ve lider bir firma olmaktır.